Χαμηλός παραμένει ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οκτώ μήνες μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων. Χαμηλός είναι και ο αριθμός των οριστικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, παρά τον υψηλό αριθμό των επιχειρηματιών που βολιδοσκοπούν την ένταξή τους στον μηχανισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τους οκτώ μήνες που είναι ενεργή η ηλεκτρονική πλατφόρμα (3/8/17-5/4/18), έχουν υποβληθεί οριστικά 764 αιτήσεις και έχουν ρυθμιστεί 26 περιπτώσεις. Από τις 764 αιτήσεις, οι 230 αφορούσαν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης και δη χρέη προς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, ενώ σε 22 περιπτώσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Σε μια περίπτωση η συνολική οφειλή ήταν 22.869.58 ευρώ, διαγράφηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.886,9 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Έτσι από μηνιαία δόση περί τα 2.000 ευρώ (αποπληρωμή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις), ο οφειλέτης θα αποπληρώσει το χρέος του με μηνιαία δόση περί τα 200 ευρώ.
Για τις υπόλοιπες 534 αιτήσεις, που εμπλέκονται πολλοί πιστωτές, 498 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έλεγχο πληρότητας. Από αυτές, σε 352 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 218 έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 199 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Σε 4 περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Μία εξ αυτών των περιπτώσεων αφορά εταιρεία παροχής υπηρεσιών με χρέος περί τα 700.000 ευρώ, προς ιδιώτες προμηθευτές και Δημόσιο. Το Δημόσιο προσέφερε κούρεμα προσαυξήσεων 85% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις και δύο από τους τρεις ιδιώτες αποπληρωμή της οφειλής σε δόσεις άνω των τριών ετών.
Πάντως παρά τον χαμηλό αριθμό των οριστικών αιτήσεων και των ρυθμίσεων, ο αριθμός των επιχειρήσεων που βολιδοσκοπούν την ένταξή τους ανέρχεται στις 29.375, ενώ ο αριθμός αυτών που έχει καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κ.λπ.), φθάνει τις 10.352. Εξ αυτών έχει ήδη πιστοποιηθεί ότι 5.149 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, 8.966 έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν αίτηση, 4.863 έχουν κριθεί ως επιλέξιμοι και 480 έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση. Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 93 αφορούν οφειλές μόνο προς την ΑΑΔΕ, οι 208 μόνο προς το ΚΕΑΟ και οι υπόλοιπες 179 περιπτώσεις οφειλές και προς τους δύο φορείς.
πηγή: capital.gr