Όπως μας επισημαίνει αναγνώστης, υπάρχει από τον Οκτώβριο σπασμένος αγωγός υδρεύσεως που περνά πάνω από την παλιά γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας με την διαρροή να συνεχής και τα νερά να “γλύφουν” περιμετρικά την γέφυρα και να κατεβαίνουν μέχρι το ύψος της θάλασσας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και καθότι η διαρροή είναι μεγάλη και υπάρχει απορρόφηση υγρασίας από τα αδρανή υλικά, μπορεί να υπάρξει θέμα στατικότητας της γέφυρας.
Ο Δήμος Νέα Προποντίδας είναι ήδη ενήμερος για το θέμα αλλά δεν έχουν γίνει κινήσεις για την αποκατάσταση του αγωγού.
Περιμένουμε την απάντηση των αρμοδίων φορέων.
Τα στοιχεία του αναγνώστη είναι στην διάθεση της σελίδας και κάθε εμπλεκόμενου φορέα.