Συνεχίζονται οι εργασίες στα βανοστασία του Δήμου Κασσάνδρας, που γίνονται για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Στα πλαίσια αυτών των εργασιών αλλάζουν οι βάνες και οι σωληνώσεις πληρώσεως των υδραγωγείων, αλλά και οι βάνες και οι σωληνώσεις παροχής νερού. Με την ευκαιρία αυτή, γίνεται πάλι ένας καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών.
Η Δημοτική αρχή κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε φέτος να μην υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στον Δήμο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση αυξάνεται.