Στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία που έχει ως επικεφαλής την Ιταλική SNAM φαίνεται ότι περνάει το 66% του ΔΕΣΦΑ, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ έδωσε την μεγαλύτερη προσφορά. Παρόλα αυτά, ζητήθηκε περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη φάση.
Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι η προσφορά της πλειοδοτούσας κοινοπραξίας κυμάνθηκε στα 535 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:
Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.
Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD),
για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.
Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ».
Η προσφορά πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ είναι σημαντικά υψηλότερη, όχι μόνον από τα 400 εκατ. ευρώ που είχαν δώσει στον προηγούμενο διαγωνισμό οι Αζέροι της Socar, αλλά και από τα επίπεδα στα οποία κυμάνθηκαν οι προσφορές κατά τον πρώτο γύρο του τωρινού διαγωνισμού.
Ταυτόχρονα, τη διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε στρατηγικής σημασίας έργα και υποδομές του φυσικού αερίου φέρεται να έχει πετύχει η κυβέρνηση μέσα από το σχέδιο συμφωνίας των μετόχων (shareholders’ agreement) που θα συνοδεύσει τη μεταβίβαση του 66% του ΔΕΣΦΑ.
Συγκεκριμένα το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να διορίζει Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν στο προηγούμενο shareholders’ agreement η επιλογή αυτή περιοριζόταν σε ένα μέλος με εκτελεστικές αρμοδιότητες.
Επίσης το Δημόσιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε κρίσιμες και στρατηγικής σημασίας αποφάσεις. Τέτοιες είναι η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε διεθνή και διακρατικά έργα, τόσο εντός όσο κι εκτός της χώρας. Επίσης ο νέος επενδυτής αναλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει πολιτικά την επιτυχία αυτή, με το επιχείρημα ότι οι κινήσεις της (ξεκίνησαν από την τροπολογία Σκουρλέτη) που οδήγησαν στην ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού είχαν τελικά θετικές συνέπειες για τα συμφέροντα της χώρας.
Χαρακτηριστική πρέπει να θεωρηθεί η σχετική αναφορά που έκανε ήδη με συνέντευξή του το Σάββατο ο Γιώργος Σταθάκης: «Θωρακίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δημοσίου και παράλληλα διασφαλίζουμε αισθητά υψηλότερο τίμημα. Νομίζω ότι όσοι μας κατηγόρησαν ότι ακυρώνοντας τη συμφωνία με τη Socar «οδηγούμε την ιδιωτικοποίηση σε ναυάγιο» και «υπονομεύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας», θα πρέπει να ανασκευάσουν, ειδάλλως… αυτοτρολάρονται».

Σταθάκης: “Κάποτε μας κατηγορούσαν για ναυάγιο. Ας το ξανασκεφτούν”

Εν αναμονή τις επόμενες ώρες του τελικού τιμήματος και την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: “Όταν στις 30 Νοεμβρίου 2016 ανακοινώναμε την ολοκλήρωση των συζητήσεων με εκπροσώπους των εταιρειών SOCAR και Snam, χωρίς να υπάρχει συμφωνία για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, στελέχη της αντιπολίτευσης έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι οδηγούμε την ιδιωτικοποίηση σε ναυάγιο’ και ‘υπονομεύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας’. Σήμερα νομίζω θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, καθώς η προσφορά που προκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ:

  • προέρχεται από εταιρείες που πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής (έχουν έδρα στην ΕΕ και
  • είναι πλήρως διαχωρισμένες από δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής)
  • προβλέπει τίμημα υψηλότερο εκείνου που είχε κατατεθεί στον προηγούμενο διαγωνισμό

Επιπλέον, η Συμφωνία Μετόχων που διαπραγματευτήκαμε εκ νέου, είναι σαφώς βελτιωμένη για τα συμφέροντα του Δημοσίου, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι:

  • το Δημόσιο θα ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ και όχι απλά ένα εκτελεστικό μέλος (όπως προέβλεπε η προηγούμενη Συμφωνία)
  • το Δημόσιο θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας ακόμα και σε θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε διακρατικά ή διεθνή έργα, εντός ή εκτός Ελλάδας
  • ο νέος αγοραστής οφείλει να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΣΦΑ, ύψους 330 εκατ. ευρώ
  • ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει να λειτουργεί υπό το πλαίσιο των αυστηρών κριτηρίων που διέπουν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό”.

πηγή: news247.gr