Εκπρόσωποι της ΕΑΣ Πολυγύρου θα βρίσκονται στο Δημαρχείο Ορμύλιας την Παρασκευή 20 Απριλίου στις 5:30 μμ για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες για το ΟΣΔΕ 2018 (Δήλωση Καλλιέργειας).
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
Κωδικός ΤAXIS και τα ΑΤΑΚ (από Ε9) από το σύνολο των αγροτεμαχίων σας.