Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου που αφορά την πρόσληψη ημερήσιων φυλάκων στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής.