Στο 4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017, υπολογισμένο σε όρους μέτρησης τους οποίους εφαρμόζει η Eurostat, έναντι 3,9% του ΑΕΠ που είχε ανακοινώσει πριν ένα χρόνο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2016.
Γενικής Κυβέρνησης​, όπως δηλαδή υπολογίζεται σε όρους Μνημονίου. Εν αναμονή των σημερινών ανακοινώσεων, στο οικονομικό επιτελείο υπολόγιζαν το «κατά πρόγραμμα» πρωτογενές πλεόνασμα σε περίπου 3,7%, δηλαδή υπερδιπλάσιο από 1,75% που ήταν ο μνημονιακός στόχος.

Τι ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ, το πλεόνασμα κατά το σύστημα υπολογισμού ESA έφτασε το 2017 στα 1,454 δισ. ή 0,8% του ΑΕΠ (έναντι 1,3 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2016).
​​Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 317,407 δισ. ευρώ, (178,6% του ΑΕΠ) από 315,009 δι​σ​. ευρώ (180,8 % επί του ΑΕΠ)​ το 2016​. ​Δηλαδή σε ευρώ το χρέος αυξήθηκε, αλλά λόγω αύξησης του​ ΑΕΠ μειώθηκε ως ποσοστό του. Και αυτό γιατί στην ίδια ​ανακοίνωση, το ΑΕΠ της χώρας το 2017 καταγράφεται στα 177,735 δισ. ευρώ, έναντι 174,199 δισ. ​που ήταν ​το 2016, ​ενώ ​το 2015 ​βρισκόταν στα ​176,312 δισ. ευρώ και ​το 2014 στα ​178,656 δισ. ευρώ.
Οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν στο 48,01% του ΑΕΠ, από 49,52% του ΑΕΠ το 2016 και 53,82% του ΑΕΠ το 2015. Ωστόσο, παρά την υπερφορολόγηση, μειώθηκαν και τα κρατικά έσοδα στο 48,82% του ΑΕΠ το 2017, έναντι 50,15% του ΑΕΠ το 2016 και 48,15% του ΑΕΠ το 2015.
Η επίπτωση της στήριξης των τραπεζών πέρυσι θετική αλλά μόλις 51 εκατ. ευρώ, μηδενική δηλαδή (0,00%) ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σε τι διαφέρει η μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ από το Μνημόνιο​

Η ΕΛΣΤΑΤ τονίζει, σε ειδική σημείωση, ότι «η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο παρόν στατιστικό Δελτίο Τύπου. Κατά την μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).
Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια».