Ο Σύλλογος “Φίλων Γεωργίου Κυπαρίσση” διοργανώνει τη 7η Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου δίπλα στο Πνευματικό Κέντρο των Νέων Πλαγίων από τις 9:15 ως τις 12:45.
περισσότερες πληροφορίες: facebook