Ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, το κατά πόσο είναι προσιτά λόγω κόστους, αλλά και εύκολα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έθιξε ο υπουργός Υγείας Α. Ξανθός στην παρέμβαση του στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σόφια της Βουλγαρίας.
Η φαρμακευτική πολιτική ήταν ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου και όπως τόνισε ο Έλληνας υπουργός Υγείας είναι κοινά αποδεκτή η κριτική για τις μη βιώσιμες τιμές των νέων φαρμάκων και η ανάγκη επανεξέτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο.
«Είμαστε πεισμένοι ότι οι ευρωπαϊκές συνεργασίες μπορούν να διασφαλίσουν όχι μόνο την εγγυημένη κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των χωρών μας, αλλά και να εδραιώσουν μια διαφανή και αμοιβαία επωφελή σχέση με τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της έγκαιρης πρόσβασης των νέων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά» τόνισε στην αρχή της ομιλία του.
Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, είπε ότι «εργαλεία» όπως ο HTA (Οργανισμός Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας) είναι σε θέση να παράσχουν αξιοποιήσιμα δεδομένα, αξιόπιστη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ορθολογική κατανομή των δημόσιων πόρων.
«Η επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης, κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, συνιστά κρίσιμο βήμα ενιαίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των χωρών και των κοινωνιών της Ευρώπης απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία. Το βήμα αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με ενίσχυση του διαλόγου για αλλαγές στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, με περισσότερη διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με νέα μοντέλα αποζημίωσης ειδικά των θεραπειών υψηλού κόστους» τόνισε ο Α. Ξανθός.
Οι ελλείψεις, τέλος, των φαρμακευτικών προϊόντων είναι πολυπαραγοντικές όπως είπε ο υπουργός, αναφέροντας στα προβλήματα στην παραγωγή και διάθεση, τις παράλληλες εξαγωγές, την απροθυμία εταιρειών να καλύψουν χώρες με μικρό πληθυσμό ή χαμηλό περιθώριο κέρδους, τα οποία, όπως τόνισε, οδηγούν σε σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών ή στη συνέχεια της φαρμακευτικής τους αγωγής.
Μάλιστα πρότεινε «τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αναφοράς και ανάλυσης των ελλείψεων που θα ενισχύσει την προβλεψιμότητα και την έγκαιρη αντιμετώπιση τους». Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ελλείψεων των φαρμάκων θα ξεπεράσει στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητά του φαρμάκου στα Εθνικά Συστήματα Υγείας, κατέληξε ο Α. Ξανθός.