Μια σειρά έργων που ήταν ενταγμένα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια του προγράμματος, είτε γιατί οι εργολάβοι δεν μπορούσαν να τα ολοκληρώσουν είτε γιατί σταματούσε η χρηματοδότησή τους για κάποια περίοδο. Αυτό τονίζει ο δήμαρχος Αριστοτέλη Γιώργος Ζουμπάς.

«Φροντίσαμε να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ όλα αυτά τα έργα. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του Νεοχωρίου και του Παλαιοχωρίου. Οι προηγούμενοι εργολάβοι εγκατέλειψαν τα έργα κι έγινε αντικατάσταση. Όπως της Μ. Παναγίας και της Αρναίας. Όλα τα άλλα είναι φανφάρες που λέγονται. Αρχικά είπαν ότι τα χάσαμε και θα τα πληρώσουμε. Τώρα μιλάνε για καθυστερήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Χαλκιδική Πολιτική ο δήμαρχος Αριστοτέλη.