Βίντεο από Drone της φωτιάς στο κάμπινγκ Μεγάλη Άμμος της Αμμουλιανής
https://www.youtube.com/watch?v=o9aziCcYM0Q&feature=youtu.be