Φέτος τις ανάγκες του πανηγυριού ανέλαβαν οι οικογένειες του χωριού που τα παιδιά τους δοκιμάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.