«Η νέα εκβιομηχάνιση δεν θα είναι εφάπαξ γεγονός, αλλά κοινωνική διαδικασία. Θα καταστεί εφικτή αν αναχθεί σε εθνικό στόχο, αν κινητοποιήσει ευρείες παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις και αποκτήσει την κοινωνική νομιμοποίηση, ανταποκρινόμενη σε υψηλά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα».

Αυτό σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στην πρώτη γενική συνέλευση της «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και πρόσθεσε ότι με τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική ο ποσοτικός στόχος που έχει τεθεί για αύξηση του ειδικού βάρους της μεταποίησης, σε πρώτη φάση στο 12% του ΑΕΠ, φαίνεται εφικτός, αν αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομίας για προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων που θα τονώσουν την εγχώρια παραγωγικότητα, θα ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν εισοδήματα για τους εργαζόμενους , όπως ανέφερε ο κ. Δραγασάκης συνεχίζονται οι δράσεις στα θέματα αδειοδότησης, εταιρικού δικαίου, χρηματοδοτικών εργαλείων κ.ο.κ. ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας, μόνιμης και ενιαίας αδειοδοτούσας Αρχής ενώ το υπουργείο αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στην προτεραιοποίηση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συζήτηση για τη βιομηχανία και την επαναβιομηχάνιση ανακάμπτει παγκοσμίως, με νέους όρους. Στην Ευρώπη κυριαρχεί η γερμανική στρατηγική γνωστή, ως «industrie 4.0». Στις ΗΠΑ δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση του internet και των ψηφιακών δυνατοτήτων στη βιομηχανική αναδιοργάνωση τομέων των υπηρεσιών, με τις γνωστές πλατφόρμες. «Στην Ελλάδα, η συζήτηση μόλις τώρα αρχίζει. Και ευτυχώς που έστω και με καθυστέρηση αρχίζει, διότι η σύγχρονη βιομηχανία αποτελεί όρο βιωσιμότητας της χώρας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Πρέπει συνεπώς η βιομηχανία, οι αλυσίδες αξίας, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι υποδομές, καθώς και οι υπηρεσίες που την υπηρετούν, ως ένα συνεκτικό παραγωγικό οικοσύστημα, να αποκτήσει κεντρική θέση στη νέα παραγωγική ταυτότητα της χώρας. Αναφέρομαι βεβαίως σε μια βιομηχανία που στηρίζεται στην κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, που επενδύει στη γνώση, στην έρευνα, και την καινοτομία, επιδιώκει την υποκατάσταση των εισαγωγών και την εξωστρέφεια, σέβεται τους εργαζόμενους και το περιβάλλον» όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος.

Το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας μετά τα μνημόνια

Με την έξοδο από τα μνημόνια, η χώρα αποκτά αυξημένους βαθμούς ελευθερίας αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη να πορευθεί με δική της ευθύνη, με το δικό της σχέδιο, είπε ο κ. Δραγασάκης και πρόσθεσε ότι η τάση ανάκαμψης της οικονομίας που άρχισε το 2017 αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

«Έχουμε μπροστά μας μια περίοδο έως και ισχυρής ανάκαμψης, ανάλογα και με την εξέλιξη των εξωγενών παραγόντων που μας επηρεάζουν. Έπειτα λοιπόν από μια δεκαετία κρίσης μπορούμε να μεταβούμε σε μια δεκαετία ανάπτυξης, μ’ ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, που πρέπει να συγκροτήσουμε μαζί, κυβέρνηση, φορείς, κοινωνία» είπε ο αντιπρόεδρος. Ο ίδιος συνέχισε ότι, παρά την ανάπτυξη, η πορεία μας θα επηρεάζεται από τα τραύματα και τις συνέπειες της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, όπως και από τις παθογένειες του παρελθόντος, οπότε το αναπτυξιακό μέλλον μετά τα μνημόνια θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά μας να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής μεγέθυνσης για να προχωρήσουμε στην εμπέδωση ενός νέου τρόπου ανάπτυξης, απαλλαγμένου από τις παθογένειες του παρελθόντος. Οι βαθμοί ελευθερίας και κυριαρχίας μας δεν θα καθορίζονται τόσο από τα όποια τυπικά πλαίσια παρακολούθησης της πορείας μας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο από τις πραγματικές επιδόσεις της οικονομίας, τη λειτουργία του κράτους, του πολιτικού συστήματος και των άλλων πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και την ικανότητα μας εν τελεί να συνδυάζουμε τις αντιπαραθέσεις με τις αναγκαίες συναινέσεις.

Η θέση της βιομηχανίας στη νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική

Βασικός στόχος της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής είναι η αντιστροφή της αποβιομηχάνισης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους του τομείς.

Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ κλάδων και τομέων της οικονομίας
 • Την εστίαση σε βασικούς τομείς καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Την ενθάρρυνση της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας καθώς και δυναμικών δικτύων, όπως και άλλων μορφών συνεργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Οκτώ παραδείγματα παραγωγικών συμπλεγμάτων με αναβαθμισμένη θέση της μεταποίησης:

 • Αγροδιατροφικό-Μεταποιητικό: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, με δυνατότητες έως και υπερτριπλασιασμού σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα
 • Τουριστικό-Αγροδιατροφικό-Πολιτιστικό: Διασύνδεση του τουρισμού με τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή και τον πολιτισμό
 • Ενεργειακό: Ενεργειακός μετασχηματισμός και αύξηση της εγχώρια προστιθέμενης αξίας
 • Κατασκευαστικό-μεταποιητικό-περιβαλλοντικό
 • Διαμετακομιστικό-μεταποιητικό
 • Ναυτιλιακό-ναυπηγικό
 • Ιατρικό- φαρμακευτικό
 • Εκπαιδευτικό- ερευνητικό-συμβουλευτικό.