Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες – καταστηματάρχες επι της κεντρικής οδού Νέου Μαρμαρά να ΜΗΝ εναποθέτουν τα σκουπίδια τους στο πεζοδρόμιο δημιουργώντας πρόβλημα στη διέλευση των πεζών αλλά και επιδεικνύοντας μια άσχημη εικόνα όσον αφορά την τουριστική προβολή του χωριού μας.

Τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά κλεισμένα σε πλαστικούς σάκους και να μεταφέρονται μέσα σε πράσινους κάδους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του χωριού.

Το απορριμματοφόρο υποχρεούται να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων ΜΟΝΟ από τους κάδους.

Εν όψη της τουριστικής περιόδου παρακαλείσθε να τηρήσετε την διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία την αποκομιδής των απορριμμάτων.