Υπηρεσίες ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής αλλά και διασύνδεσης παρέχει το Κέντρο Κοινότητας που λειτουργεί στην Ιερισσό του δήμου Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια δομή που λειτουργεί στη χώρα μας από το 2016 με σκοπό την ενίσχυση πολιτικών σε τοπικό επίπεδο που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με τη Μαρία Γερούδη, Κοινωνική Λειτουργό, σκοπός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη  είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον δήμο.

«Ο κάθε δημότης μπορεί να ενημερωθεί για επιδόματα ή θέσεις εργασίας. Και οι εργοδότες απευθύνονται στο κέντρο  όταν έχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ενώ μπορούν να λάβουν βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφικών. Επίσης, να μάθουν για τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας τοπικά ή εθνικά. Ακόμη και οι χρήστες ουσιών μπορούν να απευθυνθούν σε μας για να τους κατευθύνουμε  σε κέντρα απεξάρτησης», εξηγεί η κ. Γερούδη αναφέροντας μερικά παραδείγματα για τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας.

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών. Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Αριστοτέλη λειτουργεί στον χώρο του Περιφερειακού Ιατρείου Ιερισσού. Στελεχώνεται από δυο υπάλληλους: μία Κοινωνική Λειτουργό  και μία Ψυχολόγο και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους  της επικράτειας του δήμου και είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2377041181.