Στις 11 με 14 Μαΐου το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού Κλειγένης, μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου, θα βρίσκετε στην Κύπρο!