Σχεδόν ένας στους δύο αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή το 47,7% αυτών που πήραν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2017 έχει χρεωστικό υπόλοιπο. Από αυτούς το 22,1% έχει κάνει μερικές καταβολές ενώ ένα ποσοστό ασφαλισμένων της τάξης του 25,6% δεν έχει καταβάλει καθόλου εισφορές. Να σημειωθεί πως από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2017 το 23,7% των μη μισθωτών δεν έχει ούτε χρεωστικό ούτε πιστωτικό υπόλοιπο. Το 28,6% έχει πιστωτικά εκκαθαριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας στο 74,4% ανέρχεται το ποσοστό των ασφαλισμένων αυτοαπασχολουμένων, δηλαδή ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών και αγροτών, οι οποίοι είτε έχουν αποπληρώσει όλες τις εισφορές στον ΕΦΚΑ είτε έχουν προχωρήσει σε μερική αποπληρωμή των οφειλών τους. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών ως προς το εισπραχθέν ποσό άγγιξε το 65,5% των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι «σε αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά που υπήρχαν με το παλιό καθεστώς και δεν υπερέβαιναν το 53% κατά μέσο όρο, βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα κατά 24%».

Αυτά είναι συνολικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων και τα ειδοποιητήρια τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για 1.155.354 μη μισθωτούς, που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές αποκλειστικά από εισοδήματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξάρτητα αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει ότι «Η εκκαθάριση των εισφορών του 2017 των μη μισθωτών από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ με το νέο σύστημα υπολογισμού καταρρίπτει το “αφήγημα” ότι οι νέες εισφορές, με βάση το πραγματικό εισόδημα, προκάλεσαν εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων. Καταρρίπτει, επίσης, και τους ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ προήλθε από την επιβολή δήθεν εξοντωτικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και στους αγρότες.

Η εκκαθάριση η οποία έγινε με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών, τις διαφορές των εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2015 (όταν δεν ήταν γνωστός ο Ν. 4387/16) και 2016 (όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Ν. 4387/16) καθώς και τις εισφορές που έχουν καταβληθεί έως και τους πρώτους μήνες του 2018, κατέδειξε ακριβώς τα αντίθετα».