Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα ENTERPRISE GREECE και την Επιμελητηριακή Αστική Εταιρία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.ΕΧ» στα πλαίσια της στήριξής τους στις τοπικές, εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και των εξαγωγέων της Χαλκιδικής που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, διοργανώνουν ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, διάρκειας 5 ωρών με θέμα: «Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις & Β2Β συναντήσεις», την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 & ώρες 15.30 – 20:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος, 2ος όροφος).

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Στο Σεμινάριο ενδεικτικά περιλαμβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

  • Τι είναι μια εμπορική Έκθεση και ποίο το όφελος από αυτή.
  • Γιατί πρέπει η επιχείρηση να παίρνει μέρος στις Εκθέσεις.
  • Πως θα επιλέξω τη σωστή Έκθεση και ποίο το κόστος της συμμετοχής.
  • Ποία είναι τα στάδια της προετοιμασίας – οργάνωσης και τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτά.
  • Πως πρέπει να λειτουργούν οι εκπρόσωποι της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.
  • Τι γίνεται στο μετα-εκθεσιακό στάδιο.
  • Αποτίμηση αποτελεσμάτων κ.λ.π.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.

Βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο είναι η τακτοποίηση των οφειλόμενων συνδρομών τους προς το Επιμελητήριο παρελθόντων ετών έως 2014 καθώς και την τρέχουσα συνδρομή ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2018 (πληροφορίες για τις οφειλόμενες συνδρομές των επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής).

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Επιμελητηρίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σεμινάριο, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των είκοσι ευρώ (20€) ανά άτομο στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Επιμελητηριακή Αστική Εταιρία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.ΕΧ»
Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού 5276-034671-536
IBAN GR1101722760005276034671
Με αιτιολογία : Σεμινάριο εκθέσεων & Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα

Η απόδειξη πρέπει να σταλεί μαζί την αίτηση συμμετοχής.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου: www.epichal.gr και πρέπει να σταλεί στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση το αργότερο έως την Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 & 2371024300, e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.