Ερευνα που γίνεται σε συνεργασία του INSEAD, THE ADECCO GROUP και TATA COMMUNICATIONS, αξιολογεί 90 μεγάλες πόλεις στον κόσμο ως προς την ανταγωνιστικότητα ταλέντου, δηλ. τις συγκριτικές δυνατότητες που προσφέρει μια πόλη για τη διαβίωση ανθρώπων με υψηλές ειδικότητες (ταλέντα).

Οπως επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ, που σχολιάζει την έρευνα, για την κατάταξη χρησιμοποιείται μια πλειάδα 17 παραμέτρων σε 5 ενότητες (διαμόρφωση [enable], προσέλκυση [attract], ανάπτυξη [grow], συγκράτηση [retain], και διεθνικότητα [be global]).

Στην γενική κατάταξη, η Αθήνα εμφανίζεται στη 28η θέση (και στη 15η θέση ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις), ενώ έχει και την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις πόλεις του κόσμου στην ενότητα «συγκράτηση».

Οι παράμετροι που ενσωματώνονται στην ενότητα αυτή είναι η προσωπική ασφάλεια, η πυκνότητα γιατρών, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης και το μηνιαίο ενοίκιο.

Συγκριτική βαθμολογία μεταξύ 90 πόλεων στην κλίμακα 0 – 100, όπου το 100 αντιστοιχεί στην πόλη με την καλύτερη επίδοση και το 0 στην πόλη με τη χειρότερη επίδοση.Συγκριτική βαθμολογία μεταξύ 90 πόλεων στην κλίμακα 0 – 100, όπου το 100 αντιστοιχεί στην πόλη με την καλύτερη επίδοση και το 0 στην πόλη με τη χειρότερη επίδοση.

«Προφανώς, η Αθήνα είναι μια πόλη με χαμηλό κόστος διαβίωσης, υπερπληθώρα ιατρικού προσωπικού και, με σχετικά ικανοποιητικό δείκτη προσωπικής ασφάλειας», επισημαίνει ο ΣΕΒ και προσθέτει:

«Ενδεικτικά, η Νέα Υόρκη έχει συνολικό δείκτη 50,7 στην ενότητα «συγκράτηση», έναντι 87,4 της Αθήνας, καθώς η προσωπική ασφάλεια αξιολογείται με 81, αλλά η πυκνότητα γιατρών με 34,2, οι μηνιαίες δαπάνες με 64,1 και το μηνιαίο ενοίκιο με 23,5. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, δηλαδή, παίζει καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία της Νέας Υόρκης, όπως η υψηλή πυκνότητα γιατρών και το χαμηλό κόστος διαβίωσης ασκούν καθοριστική επίδραση στη βαθμολογία της Αθήνας».

Η Ζυρίχη είναι η πρωταθλήτρια πόλη της γενικής κατάταξης, χωρίς όμως να πρωτεύει σε καμιά από τις 5 ενότητες παραμέτρων.

Η εικόνα για τα επιμέρους κριτήρια έχει ως εξής:

  • Η Αθήνα έχει υψηλή βαθμολογία όσον αφορά στα νοικοκυριά με ίντερνετ, την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος, τον αριθμό φοιτητών στα πανεπιστήμια, την προσωπική ασφάλεια, την πυκνότητα γιατρών, τις μηνιαίες δαπάνες και το μηνιαίο ενοίκιο.
  • Η βαθμολογία είναι χαμηλή στη δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη, την παρουσία μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την παρουσία σημαντικών πανεπιστημίων και τη χρήση κοινωνικών δικτύων, την παρουσία διεθνών οργανισμών, και, τέλος, τη συνδεσιμότητα με αεροδρόμιο (σε σχέση με πληθυσμό και διεθνείς διασυνδέσεις).

«Για να γίνει, συνεπώς, η Αθήνα ένας κόμβος Έρευνας και Τεχνολογίας όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες, απαιτείται μια καταλληλότερη υποδομή, κοινωνική και οικονομική, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ταλαντούχων ατόμων», καταλήγει ο ΣΕΒ, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι σημαντικό ότι η τάση αυτή καταγράφεται παρά την πλήρη απουσία μιας συγκροτημένης στρατηγικής κινήτρων «διακράτησης ταλέντου» στη χώρα, αντίστοιχης με αυτές που εφαρμόζουν πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να εξηγήσει την παρατηρούμενη έξοδο από τη χώρα νέων ανθρώπων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλά επαγγελματικά προσόντα (brain drain) λόγω της συγκυρίας της υψηλής ανεργίας και της αναιμικής ανάπτυξης. Αλλά εξηγεί, επίσης, και την αμφιθυμία όσων φεύγουν, και την εκφραζόμενη επιθυμία για παλινόστηση σε κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον. Βεβαίως, τίποτα δεν θα γίνει από μόνο του, και μόνο από τη φορά των πραγμάτων. Απαιτείται εμπλοκή όλων μας, και της δημόσιας διοίκησης, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και της εκπαιδευτικής κοινότητας, και, τέλος, και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ώστε, κάτω από την καθοδήγηση της κυβέρνησης, να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, σημειώνει ο ΣΕΒ στην ανάλυσή του.

Τέλος, σχολιάζοντας πρόσφατες εξελίξεις ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «η προσφάτως ψηφισθείσα από τη Βουλή ρύθμιση για την επιβολή «ψηφιακού» τέλους 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω των 4GB, πέραν της ήδη εφαρμοζόμενης επιβάρυνσης 2% επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphones και tablets, καθώς και η στάση της επίσημης Πολιτείας απέναντι στην πιθανότητα εγκατάστασης στην Ελλάδα Κέντρου Πρωτονικής Θεραπείας για καρκινοπαθείς, με βάση τεχνογνωσία του CERN στους επιταχυντές, είναι απογοητευτικές και αντιστρατεύονται την προοπτική του μετασχηματισμού της χώρας σε τεχνολογικό κόμβο».