Σάββατο 26 Μαΐου έως Δευτέρα 28 Μαΐου.
Κεντρική προβλήτα Νέου Μαρμαρά.