Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανών, με θητεία 2018-2021.

Εκλέχθηκαν:

Μαστρογιάννης Α. (πρόεδρος)
Σακελλαρίδης Β. (αντιπρόεδρος)
Δημητριάδης Δ. (γεν. γραμματέας)
Γκίκογλου Ν. (ταμίας)
Κοντοπούλου Β. (έφορος δημ. σχέσεων)
Μπαρμπή Α. (μέλος)
Φουντούλη Δ (μέλος)

Τους ευχόμαστε καλό κουράγιο και κάθε επιτυχία στο έργο τους.