Οι παραγωγοί που επλήγησαν απο την χαλαζόπτωση στις 24/5/2018 μπορούνε να προσέλθουν στο Δ.Κ. Ορμύλιας μέχρι και τις 7/6/2018 για να δηλώσουν τη ζημιά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα
  • ΟΣΔΕ
  • ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο Τραπεζας

Η ζημιά πρέπει να αφορά αποκλειστικά: ΒΕΡΙΚΟΚΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΣΙΤΗΡΑ – ΕΛΙΕΣ