Περίπου τρία εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, το ποσό των 2.946.938,66 ευρώ καταβλήθηκε στους λογαριασμούς των 401 δικαιούχων από τις 05/06/2018 έως τις 07/06/2018.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων τις δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις.