Σημαντικές αρρυθμίες, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Taxisnet, αλλά και προβλήματα με τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ, με τους φιλοξενουμένους, τις δηλώσεις αγροτών και συνταξιούχων, εμφανίζει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ωστόσο, πέραν των προβλημάτων αυτών, οι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να υποβάλουν τη δήλωσή τους και το αφήνουν για την τελευταία στιγμή. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι σήμερα οι μισοί φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση και παραδοσιακά περιμένουν την παράταση που θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών και η οποία κατά πληροφορίες θα εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Συνολικά στο Taxisnet έχουν υποβληθεί περίπου 2.968.687 δηλώσεις εκ των οποίων έχουν εκκαθαριστεί οι 2.950.091. Εξ αυτών τα 1.057.797 εκκαθαριστικά ή το 35,86% του συνόλου είναι χρεωστικά, τα 1.499.317 ή το 50,82% του συνόλου είναι μηδενικά και 392.977 εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά (13,32% του συνόλου).

Τα 1.057.797 χρεωστικά εκκαθαριστικά αφορούν στην καταβολή φόρων 855 εκατ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 808 ευρώ! Τα 392.977 πιστωτικά εκκαθαριστικά αφορούν σε επιστροφή φόρων 126 εκατ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 322 ευρώ!