Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δε θα είναι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μια αγορά ανοιχτή σε επενδυτές αλλά περισσότερο ένας φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στην πραγματικότητα το ενεργειακό χρηματιστήριο θα είναι ο διάδοχος του σημερινού λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των ενεργειακών συναλλαγών, δηλαδή θα αποτελέσει την αγορά στην οποία παραγωγοί και έμποροι ενέργειας θα συναλλάσσονται.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο στόχος που θα υιοθετήσει η χώρα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού θα δημιουργηθούν 4 αγορές όπου θα διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης.

Το ενεργειακό χρηματιστήριο θα έχει την ευθύνη για το trading στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ αλλά η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο.

Μεταξύ άλλων η ΕΧΕ θα διενεργεί την εκκαθάριση των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας, θα υπολογίζει τη χρηματική αξία, θα αναλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο των συναλλαγών και θα ασκεί το διακανονισμό στις αγορές.

Από χθες η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ (ΕΧΕ Α.Ε.) αποτελεί πραγματικότητα καθώς κατατέθηκε η πράξη σύστασής της στο ΓΕΜΗ. Η εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκ. ευρώ θα έχει μέτοχους το ΛΑΓΗΕ με ποσοστό 22%, τον ΑΔΜΗΕ με 20% το ΔΕΣΦΑ με 7%, την ΕΧΑΕ με 31% και την EBRD με 20%.

Σημειώνεται ότι στην ΕΧΕ προβλέπεται να συμμετάσχει και το κυπριακό χρηματιστήριο με 10% ωστόσο καθώς ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες εγκρίσεις από πλευράς κυπριακού κράτους, το μερίδιο αυτό παραμένει στην ΕΧΑΕ με σκοπό να μεταβιβαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στην πράξη σύστασης στο ΓΕΜΗ, γνωστοποιείται και η σύνθεση του πρώτου 9μελούς ΔΣ που θα έχει τριετή θητεία. Σε αυτό συμμετέχουν:

Πρόεδρος: Αθ. Σαββάκης (πρόεδρος του ΣΒΒΕ)
Διευθύνων σύμβουλος: Μιχάλης Φιλίππου (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΓΗΕ)
Μέλη: Γ. Καμπούρης (ΑΔΜΗΕ), Α. Τασούλης (ΛΑΓΗΕ) Γ. Αυλωνίτης (ΔΕΣΦΑ) Δ. Καραϊσκάκης (ΕΧΑΕ) Hannes Takacs (EBRD), Μαρίνος Χριστοδουλίδης (πρόεδρος χρηματιστηρίου Κύπρου) Δ. Παπαντώνης (καθηγητής ΕΜΠ).

Μετά τη σύσταση της εταιρείας και τον ορισμό του ΔΣ θα ακολουθήσουν μια σειρά από εγκρίσεις (κανονισμός λειτουργίας, έγκριση μετόχων και καταλληλότητα μελών του ΔΣ) αλλά και η πιστοποίηση της ΕΧΕ από τη ΡΑΕ. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019.

πηγή: capital.gr