Από τον Οκτώβριο του 2017 ο δήμος Κασσάνδρας έχει συνάψει σύμβαση με εργολάβο σε θέματα ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Μιχαλάκης, να είναι καλύτερη η εξυπηρέτηση των δημοτών.

Η αλλαγή λαμπτήρων και κάθε βλάβη από βραχυκύκλωμα στο δίκτυο συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση καθώς υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Επιπλέον έχει δοθεί σχετική άδεια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να γίνονται μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στο φωτισμό σε σημεία των κόμβων που ανήκουν κανονικά στη δικαιοδοσία της ΠΚΜ.

Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τις λάμπες στο  δήμο Κασσάνδρας μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2374351308, και για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης στο 2374053590.