Ξεκινούν σταδιακά τα προγράμματα για νέους και νέες ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών, που θα αφορούν 10.000 προσλήψεις πανελλαδικά, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον κοινωνικό οικονομικό τομέα, αλλά και νέα προγράμματα για τους αυτοαπασχολούμενους, που θα επιχορηγηθούν για να ξεκινήσουν νέα δική τους επιχείρηση. Επίσης ξεκινάει άμεσα και η νέα Κοινωφελής Εργασία στου δήμους ενώ θα ακολουθήσει ομοβροντία προγραμμάτων για προσλήψεις ανέργων

Αναλυτικά τα προγράμματα που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ:

Πρόγραμμα για νέους 18 – 29 ετών: Θα αφορά συνολικά 15.000 ωφελούμενους. Από την ΚΥΑ που θα προκύψει, ο ΟΑΕΔ θα έχει το δικαίωμα να «σπάσει» το πρόγραμμα σε δύο φάσεις, με δύο διαφορετικές δημόσιες προσκλήσεις για 10.000 και 5.000 ωφελούμενους, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα θα παρέχει επιχορήγηση στο 50% του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους για κάθε θέση εργασίας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, συν ένα τρίμηνο η δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τον ωφελούμενο, στην ίδια θέση. Από το σύνολο των ωφελούμενων που θα προκύψουν, οι 10.000 θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή είναι η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους 18 – 29 ετών: Απευθύνεται σε όσους έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή απολυτήριο γενικού λυκείου. Εκτιμάται ότι θα προκύψουν έως 4.500 ωφελούμενοι και πρόκειται για πρόγραμμα που θα λειτουργήσει πιλοτικά. Αφορά απασχόληση και κατάρτιση και απευθύνεται σε θέσεις εργασίας για επαγγέλματα που δεν χρειάζονται πτυχίο. Ήδη μέσα από τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών για την αγορά εργασίας, έχουν βρεθεί δέκα τέτοια επαγγέλματα, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Θα παρέχει 12 μήνες απασχόληση και παράταση για άλλους έξι μήνες, όπου θα γίνεται η απαραίτητη κατάρτιση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα παρέχεται στον ωφελούμενο πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα, 18 – 29 ετών: Αφορά ανέργους, οι οποίοι θα υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ την επιχειρηματική τους ιδέα και θα στηριχθούν οικονομικά για να την υλοποιήσουν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα υπάρξει διαδικασία διαγωνισμού, για το ποια εταιρία θα αναλάβει στο σκέλος της υποστήριξης των ανέργων αυτών, για να διαπιστώνεται σε όλες τις φάσεις η πρόοδος στην επιχείρησή τους. Θα προηγηθεί βέβαια το σκέλος των ομαδικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί από 300 συμβούλους του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να στηριχθεί αυτό το μοντέλο συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων. 5000 άνεργοι θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα παρακολουθήσουν ένα πενθήμερο σεμινάριο Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από τους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα εκπαιδεύουν τους άνεργους νέους στη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι 5.000 ωφελούμενοι θα υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν ως προς την ωριμότητά τους με βάση διαμορφωμένα κριτήρια και θα επιλεγούν οι 3.000 πιο ώριμες ιδέες

Οι 3.000 ωφελούμενοι θα καθοδηγηθούν και θα υποστηριχθούν από καθοδηγητές (coaches) ώστε να ετοιμάσουν και να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, που θα χρηματοδοτηθούν για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση

Θα επιδοτηθούν συνολικά 2.500 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-29 ετών, με ποσά μεταξύ των 15.000 και 20.000 ευρώ

Για τα τέλη Ιουνίου «μεταφέρθηκε» η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την νέα κοινωφελή εργασία στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και θα αφορά 30.421 προσλήψεις ανέργων.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα υλοποιηθεί σε 276 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας, θα είναι 8μηνης διάρκειας και προϋπολογισμού 216 εκατ. ευρώ και θα απευθύνεται σε 30.421 ανέργους.

Στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες του Ιουνίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες υποβάλλουν συγκεκριμένα έργα. Αμέσως μετά και περίπου στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα προκηρυχθεί το νεο οκτάμηνο πρόγραμμα.

Σε σχέση με πέρυσι είναι αυξημένες οι θέσεις κατά 3,1%. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του υπουργείου και του ΟΑΕΔ, το 2017 οι θέσεις στους διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) δήμους ανήλθαν στις 24.251, ενώ για το έτος 2018 προβλέπονται 25.000 θέσεις.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας
    Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Ενδεικτικά οι ειδικότητες που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής: Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόμοι, οικοδόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, δημοσιογράφοι, βρεφοκόμοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων, οικονομικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, νοσηλευτές, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί, κ.α.

Έπίσης ήδη εκδόθηκε η απόφαση για την νέα πιλοτική Κοινωφελή Εργασία που θα προκηρύξει άμεσα ο ΟΑΕΔ και θα αφορά προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, δημους,ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ εποπτευόμενα απο υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δημων Ελευσίνας, Mάνδρας – Eιδυλλιας και Aσπροπυργου.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθεί σε κύκλους με την έκδοση σταδιακών δημόσιων προσκλήσεων και την τοποθέτηση ωφελουμένων στις θέσεις απασχόλησης ανά τετράμηνο. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του έτους 2018 και η τελευταία στο τέλος του έτους 2019. Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία, εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας η «ειδική» κοινωφελής εργασία, αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου σχεδίου εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ως παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας με στόχο την καταπολέμηση των αιτίων πρόκλησης της ανεργίας, εφαρμόζονται προσφέροντας στους ανέργους της ομάδας – στόχου διαρκή διαθεσιμότητα βασικών επιλογών προγραμμάτων απασχόλησης ή κατάρτισης.

Η δράση αυτή είναι πιλοτική και στοχεύει στον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε ανοιχτό πλαίσιο.

Αντικείμενο της δράσης είναι η τοποθέτηση προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως οι σχετικές δημόσιες προσκλήσεις εξειδικεύουν, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας εκάστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων (200).Ωφελούμενοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας, άνω των 45 ετών με 6 μήνες και πάνω καταγεγραμμένης ανεργίας Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελώντης Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α΄128), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή/και επικαιροποιήσει την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους σε συνεργασία με τον εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

Τέλος το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει την αύξηση του ποσοστού των ωφελούμενων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που θα «μπαινουν» στα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα από το τέλος του ελληνικού προγράμματος.Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει την άνοδο από 10% σε 20% εντός διετίας των ωφελουμένων του ΚΕΑ που προωθούνται στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

πηγή: dikaiologitika.gr