ΟΑΕΔ: Οι παγίδες που μπορεί να σας στερήσουν επίδομα και κάρτα ανεργίας

  Στο αέρα για χιλιάδες ανέργους βρίσκεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ αλλά και η ιδιότητα του ανέργου καθώς ορισμένα λάθη ή παραλείψεις μπορεί να σας τα στερήσουν.

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχουν τουλάχιστον 18 περιπτώσεις, οι οποίες λόγω αβλεψίας ή κακής εκτίμησης του ανέργου μπορούν να του στοιχίσουν παροχές, αλλά και δικαιώματα.

  Αναλυτικότερα:

  • Aναστολή επιδότησης ανέργου
  • Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)
  • Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
  • Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
  • Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιαδήποτε μορφής απασχόλησης
  • Η μετάβαση στο εξωτερικό
  • Η στράτευση

  Ωστόσο, αν εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών πάψουν να υπάρχουν οι παραπάνω λόγοι, τότε ο άνεγος λαμβάνει εκ νέου το επίδομα.

  Διακοπή επιδότησης ανέργου

  • Οριστική ανικανότητα για εργασία
  • Αν δεν παρουσιαστεί σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, ή σε περίπτωση που απασχολείται χωρίς να το έχει δηλώσει στον ΟΑΕΔ.

  Λόγοι διαγραφής από το Μητρώο του Οργανισμού

  • Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης
  • Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
  • Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
  • Η μετάβαση στο εξωτερικό
  • Η συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος
  • Η στράτευση
  • Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)
  • Η φοίτηση, η μαθητεία, ή πρακτική άσκηση ( εξαιρούμενης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς εργασιακή σχέση ) και
  • η κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ, ΝΑΤ.

  από dikaiologitika.gr