Με δύο ξένες γλώσσες  ως εφόδιο φεύγουν πλέον από το δημοτικό οι μαθητές, εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που θεσπίστηκε η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά που εισάγονται από νωρίς στο δημοτικό, ενώ στην Ε’ τάξη εισάγεται και η δεύτερη.
Στη Χαλκιδική αυτό που παρατηρείται είναι ότι τα παιδιά των δημοτικών σχολείων επιλέγουν στην πλειοψηφία τους τη γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Μικρότερος είναι ο αριθμός των τμημάτων που συγκροτούνται για τη διδασκαλία της γαλλικής. Συγκεκριμένα για το νέο σχολικό έτος 2018-2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα συγκροτηθούν 44 τμήματα γερμανικών στην Ε’ Τάξη των δημοτικών σχολείων, και αντίστοιχα μόλις 24 τμήματα γαλλικών. Στην ΣΤ’ Τάξη των δημοτικών σχολείων, συνολικά θα συγκροτηθούν 22 τμήματα γαλλικών, και 48 γερμανικών, δηλαδή, σχεδόν διπλάσιος αριθμός τμημάτων.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σαφή προτίμηση των μαθητών στη γερμανική γλώσσα ως δεύτερη μετά τα αγγλικά. Το ίδιο συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αλλά και στα νησιά της χώρας μας. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει κανείς τη διαφορά, βρίσκει μια λογική αιτία στον γερμανόφωνο τουρισμό αλλά και σε πολλές σχέσεις παιδιών με μεταναστευτικά κύματα προηγούμενων γενεών στη Γερμανία. Το εκπαιδευτικό σύστημα πάντως έχει μεγαλύτερη πληρότητα σε διδάσκοντες τη γαλλική γλώσσα από ότι τη γερμανική, γεγονός που συχνά προκαλεί προβλήματα.
Τα παιδιά δηλώνουν την προτίμησή τους από την Δ’ δημοτικού και στη συνέχεια συγκροτούνται τα τμήματα ή κατά πλειοψηφία, ή μεικτά, αφού συγκεντρωθεί ο αριθμός των 12 μαθητών και πάντα μιλώντας για σχολεία που έχουν δύο τμήματα στην Ε’ και στην ΣΤ΄ τάξη.
Τα παιδιά, όπως μας εξήγησαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο XalkidikiPolitiki, είναι δεκτικά στη δεύτερη ξένη γλώσσα από μικρή ηλικία. Θέλουν και μπορούν να αφομοιώσουν αυτές τις γνώσεις και να τις κάνουν κτήμα τους. Το πρόβλημα είναι κάποιες φορές όταν στο γυμνάσιο αναγκάζονται να αλλάξουν γλώσσα γιατί δεν διδάσκεται η μια από τις δυο στο νέο τους σχολείο. Στα δε δημοτικά σχολεία η κάλυψη της διδασκαλίας πολλές φορές γίνεται από εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης.