Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετείχε στην έκτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος από 05 έως και 06 Ιουλίου 2018 στη Βενετία της Ιταλίας.
Στην πρώτη ημέρα της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συντονιστή υλοποίησης του προγράμματος, που είναι το Κέντρο Παραγωγικότητας του Veneto, όπου συμμετέχουν εκτός από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Ιταλίας (Βερόνα, Βενετία, Πάδοβα και το Τρεβίζο) και αρκετές επιχειρηματικές ενώσεις της Ιταλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες και δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τα τελικά παραδοτέα του κάθε συμμετέχοντα εταίρου του προγράμματος.

Την 6η Ιουλίου, δεύτερη μέρα της συνάντησης, ήταν η διεθνής ημερίδα της λήξης του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Cavalli – Franchetti.
Στην μεγαλοπρεπή τελετή λήξης που παρουσιάστηκε η θεματολογία, η λειτουργικότητα και η ωφελιμότητα του προγράμματος, παρευρέθηκαν πανεπιστημιακές, τοπικές & κυβερνητικές αρχές. Σημαντική ήταν και η προσέλευση των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης όχι μόνο της Βενετίας αλλά και γειτονικών περιοχών, που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σπουδαστών τους στο πρόγραμμα.
Στη συνάντηση, το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και ο εξωτερικός συνεργάτης εξειδικευμένος σύμβουλος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και τη συνεισφορά του φορέα μας στο πρόγραμμα, στην επίσημη τελετή λήξης. Ο τίτλος του έργου που συμμετείχε το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”. Η διάρκειά του είναι τριάντα έξι μήνες, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015 και ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου του 2018, ενώ η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις των εταίρων. Η εναρκτήρια πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η δεύτερη στο Oviedo της Ισπανίας, η τρίτη στην Stuttgart της Γερμανίας, η τέταρτη στην Lisbon της Πορτογαλίας, η Πέμπτη στην Bratislava της Σλοβακίας και η τελευταία στη Venice.
Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” και ειδικότερα σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International work based learning – WBL).
Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες, που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν σπουδαστές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και σε σπουδαστές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις χώρες – εταίρους του προγράμματος.
Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής, μεταξύ άλλων, διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 2017, το εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορούσε την εξοικείωση των εκπροσώπων των φορέων – εταίρων του προγράμματος, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος μέσω της οποίας θα γίνεται η σύνδεση/ ταίριασμα (matching) των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης και της διάδοσης των σκοπών του προγράμματος, καθώς και την ευαισθητοποίηση των ανάλογων φορέων, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής υλοποίησε και τρεις ενημερωτικές ημερίδες. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tram-wbl.eu/
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συνεχίζει δυναμικά με την παρουσία και σε άλλο ευρωπαϊκά προγράμματα, ανοίγοντας συνεχώς νέες πόρτες συνεργασίας που αποβλέπουν στο όφελος των μελών του.