Στην πρόσληψη ενενήντα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της απασχόλησης, μέσω της κοινωφελούς εργασίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα και οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 8 μήνες.
Στόχοι του Δήμου είναι η αναβάθμιση και η συντήρηση των υποδομών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, αλλά παράλληλα και η στήριξη των ανέργων συγκεκριμένων ειδικοτήτων που εμφανίζονται στις λίστες του ΟΑΕΔ του Δήμου Αριστοτέλη.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει 22 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (5 Οικονομικού Λογιστικού, 3 Διοικητικού Οικονομικού, 2 Κοινωνιολόγων, 1 Πληροφορικής, 1 Γεωπόνων, 1 Δασολόγων, 1 Γεωλόγων, 1 Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 3 Φυσικής Αγωγής, 1 Καλών Τεχνών, 1 Μουσικής, 1 Κτηνιάτρων, 1 Πολιτιστικής Διαχείρισης, ), 13 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2 Πολιτικών Μηχανικών, 2 Βρεφονηπιοκόμων, 3 Λογιστικής, 1 Επισκεπτών Υγείας, 1 Πληροφορικής, 2 Διοικητικού, 1 Εμπορίας και Διαφήμισης, 1 Μηχανολόγων Μηχανικών, 23 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1 Φωτογράφων, 1 Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, 1 Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 Οδηγών Γ’ ή Δ’ Κατηγορίας, 2 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, 4 Τεχνιτών Ξυλουργών, 3 Σιδεράδων- Αλουμινάδων, 1 Χειριστών JCB, 1 Kηπουρών, 2 Γενικών Καθηκόντων, 5 Διοικητικού και 32 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2 Βοηθών Ηλεκτρολόγων, 1 Βοηθών Υδραυλικών, 6 Υλοτόμων, 1 Βοηθών Μαγείρων, 7 Βοηθών Οικοδόμων, 14 Γενικών Καθηκόντων, 1 Βοηθ. Εργασιών- Μεταφορείς).