Τάξη σε κάθε εμποροπανήγυρη και υπαίθρια αγορά που λειτουργεί με ευθύνη των δήμων επιχειρεί να βάλει τροπολογία που έφερε προς ψήφιση στο σχέδιο Νόμου του προγράμματος Κλεισθένης I η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική Κατερίνα Ιγγλέζη.
Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της πρότασης η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι αναγκαία, διότι από τη διατύπωση της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του νόμου 4497/2017 προκύπτει ότι η εν λόγω διάταξη δε ρυθμίζει περιπτώσεις διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών από Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ ή άλλες μορφές επιχειρήσεων ΟΤΑ. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί κενό στη ρύθμιση των δραστηριοτήτων αυτών και προκαλεί δυσλειτουργία σε επί δεκαετίες υφιστάμενες σχετικές δραστηριότητες των Δήμων της χώρας.
Σύμφωνα με το κείμενο της προσθήκης στο άρθρο 38 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 7 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναλαμβάνουν και Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ ή κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν στο σκοπό τους τέτοιες δυνατότητες».