Η Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις την Airbnb

  Να ευθυγραμμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Airbnb και να βελτιώσει τη διαφάνεια της ως προς την παρουσίαση των τιμών της.
  Η Επιτροπή θεωρεί πως η τρέχουσα παρουσίαση των τιμών της Airbnb και ορισμένοι όροι της δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία περί αθέμιτων συμβατικών όρων και τον κανονισμό για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
  Σε ανακοίνωση της στην Επιτροπή, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Γιούροβα δήλωσε: «Όλο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν κράτηση των διαμερισμάτων διακοπών στο διαδίκτυο και ο τομέας αυτός έχει προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους παραθεριστές, αλλά η δημοτικότητα δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. Πρέπει οι καταναλωτές να κατανοήσουν εύκολα τι και για πόσο αναμένεται να πληρώσουν για τις υπηρεσίες και να έχουν δίκαιους κανόνες, όπως για παράδειγμα. για την ακύρωση του καταλύματος από τον ιδιοκτήτη. Αναμένω από την Airbnb να ακολουθήσει γρήγορα τις σωστές λύσεις».
  Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές αρχές καταναλωτών και η Επιτροπή ζήτησαν από την Airbnb ορισμένες αλλαγές.

  Αναφορικά με την τιμολόγηση Airbnb θα πρέπει:

  Αρχικά να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση από την αρχική αναζήτηση στον ιστότοπό του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι, κάθε φορά που προσφέρονται ιδιοκτησίες, θα παρέχεται στον καταναλωτή η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών επιβαρύνσεων και τελών, όπως η εξυπηρέτηση και ο καθαρισμός ή όταν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων η τελική τιμή, ενημερώνοντας σαφώς τον καταναλωτή ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετα τέλη.
  Έπειτα να προσδιορίζεται σαφώς εάν η προσφορά γίνεται από έναν ιδιώτη οικοδεσπότη ή από κάποιον επαγγελματία, καθώς οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν.
  Όσον αφορά τους κανονισμούς της Airbnb, αυτό σημαίνει, για παράδειγμα:

  • Ότι η εταιρεία δεν πρέπει να παραπλανήσει τους καταναλωτές με τη μετάβαση σε δικαστήριο σε χώρα διαφορετική από αυτή του κράτους μέλους κατοικίας τους.
  • Η Airbnb δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς και αδικαιολόγητα ποιοι όροι μπορεί να παραμείνουν σε ισχύ σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.
  • Η Airbnb δεν μπορεί να στερήσει από τους καταναλωτές τα βασικά νομικά τους δικαιώματα να μηνύσουν έναν οικοδεσπότη σε περίπτωση προσωπικής βλάβης ή άλλων ζημιών.
  • Η Airbnb δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να ενημερώσει σαφώς τους καταναλωτές εκ των προτέρων και χωρίς να τους δώσει τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη σύμβαση.
  • Οι όροι παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη και διακριτική εξουσία στην Airbnb για την κατάργηση του περιεχομένου.
  • Η λύση ή η αναστολή σύμβασης από την Airbnb θα πρέπει να εξηγείται στους καταναλωτές, να διέπεται από σαφείς κανόνες και δεν πρέπει να στερεί τον καταναλωτή από το δικαίωμα επαρκούς αποζημίωσης ή το δικαίωμα προσφυγής.
  • Η πολιτική της Airbnb όσον αφορά τις επιστροφές χρημάτων, την αποζημίωση και την αποζημίωση πρέπει να ορίζεται σαφώς και δεν πρέπει να στερεί από τους καταναλωτές το δικαίωμά τους να ενεργοποιούν τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

  Η εταιρεία έχει μέχρι το τέλος Αυγούστου να παρουσιάσει τις προτάσεις της. Μόλις η Airbnb προτείνει λύσεις για τη διόρθωση αυτού του ζητήματος, η Επιτροπή και οι αρχές καταναλωτών της ΕΕ θα εξετάσουν τις προτεινόμενες αλλαγές. Εάν δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά, η Airbnb θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια ενέργεια επιβολής.
  Σε περίπτωση που η Airbnb δεν συμμορφωθεί η Επίτροπος Γιούροβα προειδοποίησε πως θα υπάρξουν κυρώσεις.