Επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών ζητούν 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.
Οι κυβερνητικοί βουλευτές χωρίς να παραγνωρίζουν τις “σημαντικότατες πρωτοβουλίες” της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην εξέταση των σχετικών αιτήσεων αλλοδαπών που επιθυμούν να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια.
“Όσο σημαντικές και αν είναι οι πρωτοβουλίες αυτές, τα γραφειοκρατικά προβλήματα παραμένουν, με αποτέλεσμα δικαιούχοι ελληνικής ιθαγένειας να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ‘μεταίχμιο, χωρίς να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που τους αντιστοιχούν΄”, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενοι πρόσφατη απάντηση της Γραμματείας Ιθαγένειας “σε ερώτηση που αφορούσε τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων”, στην οποία, “περιλαμβανόταν μια έκθεση με στατιστικά στοιχεία για την πολιτογράφηση για το σύνολο της επικράτειας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγάλο βάρος των αιτήσεων πολιτογράφησης πέφτει στις αιτήσεις κτήσης ιθαγένειας με γέννηση/φοίτηση (σε σύνολο 231.088 οι 113.724). Αφορά δηλαδή τη δεύτερη γενιά μεταναστών. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα δεδομένα που προκαλούν ανησυχία, όπως για παράδειγμα εκείνα που αφορούν την Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης (ΔΑΚ) Θεσ/κης, όπου σε σύνολο 3.534 αιτήσεων από αλλογενείς έχουν εξεταστεί 1.012, σε σύνολο 8.751 αιτήσεων από αιτούντες με βάση γέννηση/φοίτηση (ν.3838) έχουν εξεταστεί 3.739, ενώ σε σύνολο 4.450 από ομογενείς έχουν εξεταστεί 3.690”.
Οι ερωτώντες βουλευτές σημειώνουν ότι “τα ποσοστά είναι στην περίπτωση αυτή πολύ διαφορετικά σε σχέση με άλλες περιοχές, καθώς δείχνουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων από εκείνους που ακολουθούν τη διαδικασία γέννησης/φοίτησης και ιδιαίτερα από αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών. Ας προστεθεί ότι η στελέχωση των υπηρεσιών στην ΔΑΚ Θεσ/κης είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με άλλες αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας που δέχονται μεγάλο αριθμό αιτήσεων”.