Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής συζήτησε την στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του που επλήγησαν σε διάφορες περιοχές του Νομού από τις πλημμύρες της 26/06/2018.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου αποφασίσανε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και τους συναρμόδιους φορείς τόσο για τον συντονισμό της καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών και των άμεσων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την γρήγορη αποζημίωση των επιχειρήσεων, όσο και για την σύνταξη κοινής παρέμβασης στα συναρμόδια Υπουργεία για την στήριξη όλων των συναδέλφων επιχειρηματιών που επλήγησαν με δραστικές κινήσεις, όπως η αναστολή πληρωμής φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων καθώς και η άμεση οικονομική στήριξή τους για την αποκατάσταση των ζημιών και την λειτουργική επανέναρξη των επιχειρήσεων.
Πέραν των άλλων όμως, η διοίκηση του Επιμελητηρίου αποφάσισε, ως ελάχιστη συνεισφορά και συμπαράσταση, για τις καταγεγραμμένες πληγείσες επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου, να τις εξαιρέσει από τις ετήσιες εισφορές τους προς το
Επιμελητήριο έως το τέλος της θητείας της, ήτοι το 2021 και έτσι να
απολαμβάνουν τις παροχές και υπηρεσίες του Επιμελητηρίου χωρίς την καταβολής της ετήσιας συνδρομής.