Στην πρόσληψη ενενήντα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της απασχόλησης, μέσω της κοινωφελούς εργασίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα και οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 8 μήνες.
Στόχοι του Δήμου είναι η αναβάθμιση και η συντήρηση των υποδομών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, αλλά παράλληλα και η στήριξη των ανέργων συγκεκριμένων ειδικοτήτων που εμφανίζονται στις λίστες του ΟΑΕΔ του Δήμου Αριστοτέλη.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Αργύρης Τσακνής, το πρόγραμμα θα δώσει εργασία σε πολλούς άνεργους, και στο δήμο τη δυνατότητα να έχει ικανό αριθμό εργαζομένων ώστε να λειτουργήσει όπως χρειάζεται. «Ζητήσαμε διάφορες θέσεις, συνολικά 90 στον αριθμό,  για να καλύψουμε όλα τα στρώματα ανέργων και να καλύψουμε τις ειδικότητες που χρειαζόμαστε», επεσήμανε και καυτηρίασε το γεγονός ότι από τα κριτήρια λείπει η εντοπιότητα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει 22 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (5 Οικονομικού Λογιστικού, 3 Διοικητικού Οικονομικού, 2 Κοινωνιολόγων, 1 Πληροφορικής, 1 Γεωπόνων, 1 Δασολόγων, 1 Γεωλόγων, 1 Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 3 Φυσικής Αγωγής, 1 Καλών Τεχνών, 1 Μουσικής, 1 Κτηνιάτρων, 1 Πολιτιστικής Διαχείρισης, ), 13 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2 Πολιτικών Μηχανικών, 2 Βρεφονηπιοκόμων, 3 Λογιστικής, 1 Επισκεπτών Υγείας, 1 Πληροφορικής, 2 Διοικητικού, 1 Εμπορίας και Διαφήμισης, 1 Μηχανολόγων Μηχανικών,  23 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1 Φωτογράφων, 1 Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, 1 Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 Οδηγών Γ’ ή Δ’ Κατηγορίας, 2 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, 4 Τεχνιτών Ξυλουργών, 3 Σιδεράδων- Αλουμινάδων, 1 Χειριστών JCB, 1 Kηπουρών, 2 Γενικών Καθηκόντων, 5 Διοικητικού και 32 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2 Βοηθών Ηλεκτρολόγων, 1 Βοηθών Υδραυλικών, 6 Υλοτόμων, 1 Βοηθών Μαγείρων, 7 Βοηθών Οικοδόμων, 14 Γενικών Καθηκόντων, 1 Βοηθ. Εργασιών- Μεταφορείς).