Προχωρούν οι διαδικασίες μετά και το σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής για τη δημιουργία και λειτουργία του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», με σκοπό τη μελέτη και την προβολή του Αριστοτελικού έργου, καθώς και τη διάδοση του σε διεθνές επίπεδο.
Η δημιουργία του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», με τη συνδρομή του δυναμικού του ΑΠΘ και κυρίως του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών-ΑΠΘ, θα συμβάλει στην προσπάθεια του Δήμου Αριστοτέλη να τοποθετηθεί η περιοχή στο διεθνές πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

«Προβληματιστήκαμε για το κέντρο και είδαμε ότι διεθνώς δίνεται μεγάλη σημασία και αξία στον Αριστοτέλη. Έτσι θελήσαμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα», τόνισε ο δήμαρχος Αριστοτέλη Γ. Ζουμπάς μιλώντας για το θέμα στο XalkidikiPolitiki. Ο ίδιος αναγνώριζε τη δυσκολία ύπαρξης ενός παρόμοιου κέντρου ανεξάρτητου, και συνεπώς προτάθηκε η συνεργασία με το ΑΠΘ για να υπάρχει βάση και σταθερότητα στο εγχείρημα. Παράλληλα μπήκε στη συνέργεια και ο Σύλλογος Αριστοτέλεια Πολιτεία.
«Τα επόμενα βήματα είναι η σύσταση των επιτροπών που θα εργαστεί για το Κέντρο και πιστεύουμε πως το φθινόπωρο θα μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση», επεσήμανε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί ο χώρος που θα γίνει το κέντρο να είναι μεγάλος, ωστόσο δεν αξιοποιηθεί όλος κτιριακά, παρά μόνο ένα μέρος του. Ο Δήμος Αριστοτέλη θα προχωρήσει στην ανέγερση του Κέντρου σε ιδιοκτήτη έκταση περισσότερων από 300 στρέμματα, κοντά στον χώρο των Αρχαίων Σταγείρων.
Στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπονται ακόμη η ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού και η δυνατότητα φιλοξενίας συνεδρίων που διοργανώνει το ΑΠΘ στους χώρους του Κέντρου, η συνεργασία των δύο φορέων σε πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και η διοργάνωση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Θερινών Σχολείων και Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα μόρφωσης.