Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας η χρηματοδότηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με 124.000 ευρώ του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αριστοτέλη για “Άμεσες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη προβλήτα Ουρανούπολης”.

Η εισήγηση πέρασε ομόφωνα καθώς κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της υφιστάμενης προβλήτας μέχρι να υλοποιηθεί το έργο του λιμένα της Ουρανούπολης.