Νέα, περισσότερο εύχρηστη για ασφαλισμένους αλλά και για παρόχους, ιστοσελίδα «ανέβασε» ο ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr)
Στόχος είναι η νέα ηλεκτρονική σελίδα να αποτελέσει μία εύκολη και απλή πύλη εισόδου σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, αλλά και σε κάθε πληροφορία που μπορεί να χρειάζονται οι χρήστες.
Στην κεντρική σελίδα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, αλλά και τα νέα, οι ενημερώσεις, τα δελτία τύπου και οι πληροφορίες για προκηρύξεις, διαγωνισμούς και συμβάσεις του Οργανισμού.
Παράλληλα, φιλοξενεί και όλες τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί από τον ασφαλιστικό φορέα όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-υπηρεσίες όπως η αναβάθμιση του ρόλου του Ασφαλιστικού Φακέλου, ο οποίος ενισχύεται ουσιαστικά με νέες λειτουργίες που ενδυναμώνουν το ρόλο του ασφαλισμένου).

Ακόμη υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για την εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, η δυνατότητα εύρεσης ραντεβού σε συμβεβλημένο ιατρό, αλλά και ο χάρτης υγείας, γνωστός και ως Άτλας Υγείας.
Περισσότερες e-υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για τους παρόχους – μεταξύ άλλων ο έλεγχος και η εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ), το eopyynet, δηλαδή οι συμβάσεις και το μητρώο ΕΚΠΥ, καθώς επίσης και δυνατότητα αναζήτησης εγκεκριμένων προϊόντων ΕΟΠΥΥ, ιατρών ειδικότητας έκδοσης γνωματεύσεων και συμβεβλημένων παρόχων υλικών και υπηρεσιών.
Υπάρχει επίσης ενεργή σύνδεση με την ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η δυνατότητα ελέγχου ασφαλιστικής ικανότητας ηλεκτρονικά. Τέλος, υπάρχει πρόσβαση στο eΔΑΠΥ, στα Μητρώα Ηπατίτιδας C και Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας, στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης συμβεβλημένων παρόχων.

πηγή: protothema.gr