Πληρωμές ύψους 61,5 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν το μήνα Μάιο για τη διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ 6,6 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 60,4 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με τα ποσά των ενισχύσεων- επιχορηγήσεων-πληρωμών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για τον μήνα Μάιο.
Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, τον Μάιο διατέθηκαν προς τους κρατικούς φορείς για την εξόφλησή τους χρηματοδοτήσεις ύψους 118,2 εκατ ευρώ. Από αυτά καταβλήθηκαν τελικές πληρωμές προς τους ιδιώτες ύψους 60,4 εκατ. ευρώ.
Για καταβολή συντάξεων που αφορούσαν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης διατέθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 67 εκατ., ενώ το τελικό ποσό πληρωμών ήταν 61,5 εκατ. ευρώ.