Ανακοίνωση για την κάλυψη αναγκών σε επικουρικό προσωπικό έχει εκδόσει το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ζητώντας άτομα πολλών ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και Επισκεπτών Υγείας ΤΕ.