Η πρώτη κατεδάφιση στη Χαλκιδική

    Η πρώτη κατεδάφιση στη Χαλκιδική, στο Δήμο Κασσάνδρας. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ.