Η πρώτη κατεδάφιση στη Χαλκιδική, στο Δήμο Κασσάνδρας. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ.