Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού 250.000,00€.
Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών στα σχολικά κτίρια, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συνθηκών υγιεινής, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου με την αποκατάσταση φθορών και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργικότητας (βελτίωση υφιστάμενων και κατασκευή νέων περιφράξεων, τοποθέτηση σύγχρονου τάπητα γηπέδου basket κ.λπ).
Με την υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων αναμένεται η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών υποδομών του Δήμου μας και η επίτευξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος διαπαιδαγώγησης των μαθητών.
Ο Δήμος Κασσάνδρας συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει ικανούς οικονομικούς πόρους για  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης των σχολικών υποδομών του Δήμου.