Αν και το Μνημόνιο προέβλεπε αρχικά την ενσωμάτωση των μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κάτι τέτοιο κατέστη μάλλον τεχνικά δύσκολο και, προπαντός, αμφίβολου αποτελέσματος.
Και αυτό γιατί έγινε αντιληπτό, όχι μόνο από αρμόδια στελέχη του κρατικού μηχανισμού αλλά και τους θεσμούς, πως η συγχώνευση των μηχανισμών είσπραξης φόρων και εισφορών θα οδηγούσε, ενδεχομένως, σε πτώση –ταυτόχρονα – και των δύο εισόδων. Κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε ιδίως τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς οι “επιδόσεις” τους στις εισπράξεις εισφορών εμφανίζονται καλύτερες από τις εισπράξεις φόρων από την ΑΑΔΕ.
Έτσι ουδείς στην κυβέρνηση θα ήθελε να διακινδυνεύσει τα καλύτερα από τα αναμενόμενα ασφαλιστικά έσοδα, ειδικά σε συνθήκες που επιτυγχάνεται υπερ-πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, το οποίο αποτελεί και το βασικό “όπλο” για την αναστολή των περικοπών των συντάξεων το 2019.
Μ΄ άλλα λόγια, ζητούμενη είναι για την κυβέρνηση είναι η αναβάθμιση του ΕΦΚΑ και όχι η ένταξη του μισού μηχανισμού του (σ.σ. των εσόδων) στην ΑΑΔΕ και η παραμονή του άλλου μισού (σ.σ. της καταβολής των συντάξεων ) στον υπάρχον φορέα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά για ορισμένους στην κυβέρνηση, ζητούμενη πρέπει να είναι να είναι η σχετική απεξάρτηση του ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας, ειδικά καθώς το συντριπτικά μεγάλο μέρος της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου έχει ολοκληρωθεί.
Αυτό σημαίνει πως εκείνο το οποίο εξετάζεται από αρμόδιους κύκλους είναι η “αυτονόμηση” του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από το Υπουργείο Εργασίας κατά το πρότυπο της “αυτονομίας” της ΑΑΔΕ από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ήδη ο ΕΦΚΑ, μετά την πλήρη ενσωμάτωση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ.) από την 1η Ιανουαρίου 2017, “τρέχει” κανονικά στον υπολογισμό των εισφορών 1,5 εκατομμυρίων μη μισθωτών με βάση το εισόδημα το οποίοι δηλώνουν στην εφορία. Βασικός μοχλός για αυτό το βήμα είναι το σχήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνική Ασφάλιση (ΗΔΙΚΑ).
Την ίδια ώρα, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (το οποίο συστήθηκε το 2013 από την προηγούμενη κυβέρνηση), το οποίο υπάγεται στον ΕΦΚΑ, έχει προχωρήσει σε δύο κομβικές αλλαγές:

  • Εντάσσονται σταδιακά, σ΄ αυτόν, από τις αρχές του περασμένου έτους όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ύψους και παλαιότητας. Τις οφειλές αυτές επιδιώκει να μειώσει μέσω ατομικών ειδοποιήσεων τις οποίες στέλνει στους οφειλέτες με στόχο τη “συμμόρφωσή” τους, υπό την απειλή της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (σ.σ. κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα κλπ.)
  • Εισπράττει ο ίδιος, από αυτό το μήνα, τις δόσεις από τις ρυθμίσεις των οφειλών.

από capital.gr