Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα υδροδότησης στα Ν. Μουδανιά. Έπειτα από την απάντηση του δήμου Ν. Προποντίδας όσον αφορά τις απροειδοποίητες διακοπές νερού στην πόλη των Ν. Μουδανιών, αυτή τη στιγμή και πάλι οι βρύσες… στάζουν σχεδόν ότι έχει μείνει στις σωληνώσεις από νερό.
Δεν γνωρίζουμε α πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης στο δίκτυο, ή βλάβη σε κάποιο σημείο του δικτύου.