Απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του 2oυ αγώνα δρόμου Polygyros Run Halkidiki 2018.
Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 07.30 – 13.00 της Κυριακής 26-08-2018, στο τμήμα του οδοστρώματος όπου θα κινούνται οι αγωνιζόμενοι δρομείς (δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας),
το οποίο θα αποκλείεται τμηματικά για τον άκρως απαραίτητο για τη διέλευση των αγωνιζομένων χρόνο και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και των διοργανωτών ή τη σχετική προς τούτο σήμανση.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί με κατάληψη του οδοστρώματος, κατά τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, στα παρακάτω σημεία, ως ακολούθως:
Ώρα 08.55: Εκκίνηση από πλατεία Ηρώων (Πολυτεχνείου) μέχρι Δημαρχείο Πολυγύρου → μέσω πεζόδρομου → έξι βρύσες → διαδρομή επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη μέχρι τη διασταύρωση με οδό Ασκληπιού → διαδρομή επί της οδού Ασκληπιού μέχρι τη διασταύρωση με οδό Γερακίνας (η κάθετος από το Νοσοκομείο Πολυγύρου)→ διαδρομή επί της Γερακίνας με διασταύρωση Γαληνού (απόσταση 100μ) μέχρι το κλειστό Θέατρο → διαδρομή αριστερά επί της οδού Πολυτεχνείου (απόσταση 100μ. περίπου) μέχρι διασταύρωση προς γήπεδο → διαδρομή από γήπεδο Πολυγύρου προς εξωκκλήσι Παναγίας → διαδρομή επιχωμάτινης αγροτικής οδού μέχρι κλειστό γυμναστήριο Πολυγύρου→ διαδρομή από οδό γηπέδου μέχρι διασταύρωση πλατείας Ηρώων (τερματισμός περί ώρα 10.30).
Ώρα 09.15: Εκκίνηση από πλατεία Ηρώων (πολυτεχνείου) μέχρι Δημαρχείο → διαδρομή επί της Χ.Τρικούπη μέχρι Ασκληπιού → διαδρομή επί της Ασκληπιού μέχρι Επ.Οδό Πολυγύρου-Ιερισσού (διασταύρωση προς ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) → διαδρομή επί της οδού ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (απόσταση 700μ. περίπου) μέχρι διασταύρωση με χωμάτινη οδό που οδηγεί στο βουνό Τσουκαλάς → διαδρομή επί της χωμάτινης οδού για 3,6 χλμ έως τη θέση ̈ εκκλησάκι Σταυρός ̈ → διαδρομή επί ασφάλτινης οδού (δρόμος που έρχεται από Ταξιάρχη) 1,2 χλμ → διαδρομή επί χωμάτινης οδού που περνά πάνω από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία για 6,1 χλμ μέχρι την Π.Ε.Ο. Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης → διαδρομή επί της Π.Ε.Ο. Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης μέχρι διασταύρωση Ιπποκράτους με Πολυτεχνείου→ διαδρομή επί της Πολυτεχνείου μέχρι Πλατεία Ηρώων (τερματισμός περί ώρα 12.00).
Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους διοργανωτές από την ευθύνη για καθετί που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που θα αφορούν την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Επίσης στους διοργανωτές ανατίθεται η ευθύνη για την έγκαιρη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, δια αναρτήσεως πληροφοριακών πινακίδων και διανομή πληροφοριακών σημειωμάτων από την προηγούμενη αγώνα.
Περισσότερες πληροφορίες στο polygyrosrun.gr