Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή ώρα 12 μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου με μοναδικό θέμα “Ενημέρωση των μελών περί των ενεργειών του Δ.Σ. στα θέματα του Μουσείου”.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τάσιος
Ο Γ. Γραμματέας
Κώστας Μπογδάνος