Ενημερωτικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε πανεπιστήμιο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας αυτής. Ωστόσο, οι όροι εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και το πανεπιστήμιο.
Ανεξαρτήτως των λοιπών όρων εισαγωγής, δεν μπορεί να σας αρνηθούν την πρόσβαση σε κατάρτιση ή εκπαίδευση σε άλλη χώρα της ΕΕ λόγω της εθνικότητάς σας.
Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τα δίδακτρα και τις υποτροφίες.

Εξέταση γλώσσας

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτείται να γνωρίζετε τη γλώσσα της χώρας και γι’ αυτό μπορεί να σας ζητηθεί να εξεταστείτε στη γλώσσα.

Πανεπιστημιακά συστήματα ανά χώρα

Πρέπει να ενημερωθείτε πριν φύγετε από τη χώρα σας σχετικά με το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας όπου επιθυμείτε να σπουδάσετε.
Επιθυμώ να σπουδάσω σε μια από τις παρακάτω χώρες: (Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εθνικών δικτυακών τόπων)
1) Αυστρία
2) Βέλγιο
3) Βουλγαρία
4) Γαλλία
5) Γερμανία
6) Δανία
7) Ελλάδα
8) Εσθονία
9) Ηνωμένο Βασίλειο
10) Ιρλανδία
11)Ισ λανδία
12)Ι σπανία
13)Ι ταλία
14) Κάτω Χώρες
15) Κροατία
16) Κύπρος
17) Λετονία
18) Λιθουανία
19) Λιχτενστάιν
20) Λουξεμβούργο
21) Μάλτα
22) Νορβηγία
23) Ουγγαρία
24) Πολωνία
25) Πορτογαλία
26) Ρουμανία
27) Σλοβακία
28) Σλοβενία
29) Σουηδία
30) Τσεχική Δημοκρατία
31) Φινλανδία
Παράδειγμα
Ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα συστήματα εγγραφής σε ξένα πανεπιστήμια
Ο Μπατίστα από την Ιταλία ήθελε να σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς όμως δεν είχε ενημερωθεί για το κεντρικό σύστημα υποβολής αίτησης για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο (UCAS), έχασε την προθεσμία
και έπρεπε να περιμένει έναν χρόνο για να ξεκινήσει τις σπουδές του.
Συχνές ερωτήσεις – Όροι εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
1) Θέλω να σπουδάσω σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ. Οι αρχές της χώρας αυτής μου ζητούν να περάσω πρώτα γλωσσική εξέταση. Έχουν αυτό το δικαίωμα;
ΝΑΙ – οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τους αιτούντες να εξεταστούν στη γλώσσα. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση, και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων για να συνεκτιμώνται οι ιδιαίτερες συνθήκες, π.χ. αν έχετε ήδη ζήσει ή εργαστεί σε χώρα στην οποία ομιλείται η σχετική γλώσσα.
2) Έχω πτυχίο από τις Κάτω Χώρες και θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Ισπανία. Το ισπανικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζει, όμως, το ολλανδικό πτυχίο μου ως ισότιμο του ισπανικού, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή μου στο πρόγραμμα σπουδών που θέλω να παρακολουθήσω. Μπορείτε να με βοηθήσετε;
ΠΙΘΑΝΩΣ – οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δράση μόνο εφόσον:

  • η άρνηση αναγνώρισης ενός τίτλου συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας
  • ή εάν δυσανάλογα χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες θεωρείται ότι περιορίζουν το δικαίωμά σας για ελεύθερη κυκλοφορία.

Το κέντρο ENIC-NARIC (ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) στη χώρα υποδοχής μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει επικοινωνώντας με την αντίστοιχη υπηρεσία στη χώρα σας.
3) Μόλις ολοκλήρωσα την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μου. Μπορώ να αρχίσω πανεπιστημιακές σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να έχω παρακολουθήσει ανώτατη (τριτοβάθμια) εκπαίδευση στη χώρα μου;
Κατ’ αρχήν μπορείτε να σπουδάσετε σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ. Πρέπει όμως να έχετε υπόψη ότι κάθε χώρα είναι ελεύθερη να καθορίζει το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται οι μελλοντικοί φοιτητές για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Διευκρινίσεις γι΄αυτό το θέμα μαζί με άλλες πληροφορίες θα σας παρασχεθούν από το πανεπιστήμιο στο οποίο θέλετε να σπουδάσετε, προτού υποβάλετε τη σχετική αίτηση.
4) Ποια έγγραφα χρειάζομαι για να σπουδάσω σε άλλη χώρα της ΕΕ;
Αυτό εξαρτάται από τη χώρα, το πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα σπουδών αυτό καθαυτό. Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να έχετε:

  • τα πρωτότυπα όλων των σχετικών ακαδημαϊκών σας τίτλων
  • ένα βιογραφικό (π.χ. το βιογραφικό Europass, το οποίο παρέχει υπόδειγμα που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο με τρόπο κατανοητό οπουδήποτε στην Ευρώπη).

5) Έχω εγγραφεί σε ιταλικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να εγγραφώ και σε γερμανικό πανεπιστήμιο διατηρώντας όμως τη φοιτητική μου ιδιότητα στο ιταλικό πανεπιστήμιο;  Προφανώς, η Ιταλία δεν θα μου επιτρέψει την εγγραφή σε 2 πανεπιστήμια ταυτόχρονα, ακόμη και αν το άλλο πανεπιστήμιο βρίσκεται στην ΕΕ. Η Γερμανία το επιτρέπει;
Η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από τους κανόνες της ΕΕ. Είναι νόμιμο για ένα πανεπιστήμιο να απαιτεί από τους φοιτητές να παρακολουθούν τις διαλέξεις και τα μαθήματα σε τακτική βάση. Συνεπώς, ενδέχεται να έχει την άποψη ότι οι φοιτητές δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι συγχρόνως σε 2 εξίσου απαιτητικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.