Με πρόχειρες λύσεις επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τα κενά που ταλανίζουν το ΕΣΥ στη Χαλκιδική.
Στις 12 Ιουνίου 2018 ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιώργος Βαγιωνάς είχε υποβάλλει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, Ανδρέα Ξανθό. Επεσήμανε τα κενά και τις ελλείψεις τόσο στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Συκιάς, αλλά και στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμμουλιανής, ενώ ζητούσε ενημέρωση και για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ.
Στην απάντηση του, ο κ. Ξανθός αναφέρει, μεταξύ άλλων: «στο Περιφερειακό Ιατρείο Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας υπάρχουν τρεις (03) θέσεις ιατρών εκ των οποίων η μία (01) θέση έχει ήδη προκηρυχθεί, ενώ οι άλλες δύο (02) είναι καλυμμένες με Ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου. Σχετικά με την ιατρό της οποίας η θητεία έληξε στις 06-08-2018, σας γνωρίζουμε ότι θα καλυφθεί άμεσα από την επόμενη ιατρό, ο διορισμός της οποίας έχει ήδη ανακοινωθεί. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26314/4-7-2018 απόφαση μετακινήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Συκιάς ειδικευόμενος, παρατασιακός Ιατρός Γενικής Ιατρικής, ο οποίος έχει συμπληρώσει το χρόνο ειδίκευσής του.
Όσον αφορά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμμουλιανής, η Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, η οποία διορίσθηκε στις 21-5-2018 απουσιάζει με αναρρωτική άδεια λόγω κύησης. Για να εξασφαλισθεί η ομαλή υγειονομική κάλυψη των κατοίκων αλλά των επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο, η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει σε αλλεπάλληλες μετακινήσεις Ιατρικού Προσωπικού από δομές υγείας που εντάσσονται στη διοικητική της αρμοδιότητα προκειμένου να συνδράμει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Π.Ι. με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25908/28-06- 2018 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε(ΑΔΑ: ΨΘΔΗΟΡ1Ο-ΕΗΡ)».