Πανηγύρι Παναγούδας στη Μεγάλη Παναγία, τη Παρασκευή 7/9 λαϊκή βραδιά με το Κωνσταντίνο Καρίνα στο μπουζούκι και την ορχήστρα του, στις 9:00 μμ και το Σάββατο 8/9 παραδοσιακό κουρμπάνι στις 11:00 πμ.